Man die tablet gebruikt om robot te controleren
Verhaal

De kern van autonome systemen op de fabrieksvloer

  • 1 september 2021
  • 10 min

In het verleden is het tijdens een pandemie altijd lastig geweest om de fabrieksomgeving te beheren. Door de toegenomen nadruk op sociale afstand en persoonlijke beschermingsmiddelen hebben leiders in de industriële sector ingrijpende culturele en operationele veranderingen ingevoerd om hun werknemers te beschermen en het productieniveau te handhaven.

Binnen autonome systemen op de fabrieksvloer

COVID-19 heeft sectoren over de hele wereld gedwongen tot vernieuwing. Hele bedrijfssegmenten lijken in een oogwenk te zijn overgestapt op hulpmiddelen voor bediening op afstand, digitale samenwerkingsmiddelen en virtuele werkomgevingen. Deze normalisering van geavanceerde technologieën heeft veel medewerkers en leidinggevenden de ogen geopend voor de kracht van hulpmiddelen als kunstmatige intelligentie en samenwerking via de cloud, en heeft hun honger naar meer aangewakkerd.

Voor de moderne fabrikant vertegenwoordigen autonome systemen die volgende stap in de ontwikkeling tot een veiligere, productieve en innovatieve organisatie. Of het nu gaat om het benutten van de kennis van oudgedienden of het aanpassen van kritische prestatie-indicatoren aan veranderingen in de toeleveringsketen, autonomie biedt technische leiders een manier om de activiteiten voort te zetten zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Beheer je productieprocessen op basis van bewijs. Digitale strategieën garanderen succes.

De steeds verdergaande digitalisering die we in Industry 4.0 (de vierde industriële revolutie) zien, maakt een continue, datagestuurde en geautomatiseerde optimalisatie van diverse processen mogelijk en creëert nieuwe mogelijkheden voor een op bewijs gebaseerde, doeltreffende bedrijfsvoering. Wij noemen dit OPEX 4.0.

Industry 4.0 is een systematisch en duidelijk omschreven meerfasenconcept dat begint met het via een netwerk verbinden van alle productiestappen en het opslaan van gegevens over elk detail van elke productiestap. Vervolgens worden de data bijeengebracht en in context geplaatst. Deze data kunnen dan worden gebruikt om modellen te maken om de processtromen te verbeteren.

OPEX 4.0 is de systematische aanpak die je kunt hanteren om deze verbeteringen te realiseren. Anders dan bij de traditionele OPEX worden op feiten gebaseerde en analytische methoden gebruikt die waarborgen dat uit elk actief de meeste economische waarde wordt gehaald. Ook hiervoor worden AI-methoden gebruikt, zoals machine learning en andere big-datatechnologieën.

Maximale waarde genereren met big data

Til je bedrijfsvoering naar een hoger niveau! In je productiefaciliteiten worden elke seconde duizenden datarecords gegenereerd. Door middel van intelligente data-analyses en -modellen kun je voorheen onbekende correlaties blootleggen en je data omzetten in waardevolle, op bewijs gebaseerde inzichten (slimme data).

Procesoptimalisatie
Door middel van big-data-analyses kun je een groter potentieel voor procesoptimalisatie bij al je fabrieken ontsluiten. Via simulaties met 'Digital Twins' kun je de optimale werking van je fabriek in een veiligere omgeving vaststellen. Door gebruik te maken van geautomatiseerde machine learning, kun je je processen continu bewaken, real-time optimalisaties uitvoeren en uiteindelijk je fabriek online aansturen met een op AI gebaseerde optimalisatievoorziening.

Efficiëntieverbetering
Ons OPEX 4.0-programma is modulair en kostenefficiënt. Het kan worden afgestemd op je individuele behoeften en integreert ook bestaande big-data-analyses. Dankzij de holistische benadering neemt het aantal productieafwijkingen af, wordt het gebruik van grondstoffen en energie tot een minimum beperkt en neemt de efficiëntie toe.

Kostenbesparingen
Een van de uitgangspunten voor een big-dataproject is een nauwkeurige berekening van de productiekosten. Met behulp van datagestuurde modellering kan worden vastgesteld wat de relevante, aanpasbare parameters zijn en wat hun invloed op het resultaat van een proces is. In de volgende stap bepaalt onze optimalisatievoorziening welke aanpasbare parameters kunnen worden bijgesteld om de kosten van elke case te minimaliseren zonder dat de kwaliteit in het gedrang komt.

Duurzame waardecreatie
Duurzame waardecreatie is vooral gericht op een efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen, het verlagen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot, het verhogen van de productkwaliteit en tegelijkertijd het verlagen van de productiekosten. Aan de hand van big-data-analyses en AI kun je sneller betere, op feiten gebaseerde beslissingen nemen en de veiligheid en milieubescherming optimaliseren.

Loods je waardeketen Industry 4.0 in

Globalisering scherpt de concurrentie aan, waardoor data uiterst waardevol worden. Het doel van Industry 4.0 is om verbonden, wendbare en voortdurend lerende bedrijven te ontwikkelen die in staat zijn om:

  • sterk te standaardiseren en te automatiseren;
  • de kennis binnen het bedrijf als complete dataset vast te leggen, te analyseren en te evalueren;
  • de opgedane kennis (slimme data) op een winstgevende manier toe te passen.

Het sneller nemen van de juiste beslissingen en het snel reageren op veranderende behoeften wordt een concurrentievoordeel.

Wij begeleiden klanten in de wereldwijde procesindustrie op hun weg naar Industry 4.0. Terwijl wij gespecialiseerd zijn in het technologische aspect van big-data-analyses en de implementatie van OPEX 4.0-projecten, geven onze partners advies over andere aspecten van Industry 4.0. Daarnaast ontwikkelen we gezamenlijk holistische Industry 4.0-oplossingen op maat.

Luister hier de volledige podcast:

OrangeNXT · Podcast: AI In Process & Chemical Industries

(de podcast is alleen in het Engels beschikbaar)

Related products

Questions?

Let's have a chat!

Stuur een mail Maak een connectie
John Koot - Sales and Marketing Director - OrangeNXT