Het zoekproces naar de juiste documenten is voor veel organisaties een grote uitdaging. Informatie is vaak niet toegankelijk of is ongestructureerd. Kortom, het proces is van begin tot eind complex en tijdrovend. Document intelligentie is een Artificiële Intelligentie (AI) technologie die organisaties kan helpen dit proces te vereenvoudigen en te optimaliseren.

Een wereld van gegevens begrijpen en doorzoekbaar maken

Al honderden jaren verzamelen bedrijven gegevens over hun producten en klanten. Tot voor kort was informatie verzamelen echter vaak het enige wat ze konden doen. Maar wat deze organisaties echt nodig hadden, was om die informatie te begrijpen en inzichten te vinden die tot betere producten en meer inkomsten konden leiden. Deze behoefte bestaat vandaag de dag nog.

Onderzoeksbureau EMC schatte dat er in 2020 ongeveer 40 biljoen gigabyte aan data (40 zettabyte) zou bestaan. Het is een verbijsterend getal. Van al die informatie wordt 73% nooit geanalyseerd of optimaal onderzocht. Dit komt voor een deel door gebrek aan integratie: silo’s van informatie die nooit worden aangesloten om het grotere geheel te zien. Het heeft ook te maken met de structuur of het ontbreken daarvan, omdat de data niet beschikbaar zijn om te analyseren. Onderzoeksbureau IDC schat dat in 2025 80% van de wereldwijde data ongestructureerd zal zijn. Er wordt daarom veel belang gehecht aan het vinden van tools die gestructureerde en ongestructureerde data kunnen analyseren.

Organisaties zien het onderzoeken en doorzoeken van informatie uit de continu toenemende hoeveelheid data die zij beheren als een enorme uitdaging. Deze uitdaging worden versterkt door de grote verscheidenheid aan soorten content waaruit het grootste deel van de data bestaat, bijvoorbeeld pdf-bestanden, spreadsheets, afbeeldingen en video’s. Het transformeren van deze content naar inzichten vereist een aanzienlijke hoeveelheid tijd, middelen en kennis van data science.

De voordelen op een rij

Met de inzet van document intelligentie wordt er tijd bespaart en dus ook kosten. Het vinden van het juiste document of de juiste kennis/informatie is tijdrovend. Door sneller inzichten te genereren, wordt de zoektijd verlaagd. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor de klant. Dit is een business waarde waarmee in verschillende business cases gerekend wordt. Maar er zijn meer voordelen te noemen die wij tegen zijn gekomen bij onze klanten.

Krijg meer werk gedaan

Wanneer u de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste mensen krijgt, krijgt u uiteindelijk meer gedaan. Toegepaste intelligentie kan u snel van de informatie voorzien die u nodig hebt om uw beste werk uit te voeren.

Analyse verbeteren

Toegepaste intelligentie dringt dieper in de inhoud door. Optimale effectiviteit vereist het elimineren van gegevenssilo's en het doorzoeken van gestructureerde en ongestructureerde gegevens of het maken van correlaties daartussen.

Toegankelijkheid vergroten

Inzicht en productiviteit van zoeken gaan hand in hand met toegankelijkheid. Een organisatie heeft bijna altijd toegang nodig tot best practices en kennisuitwisseling, zodat zoekresultaten en inzichten eenvoudig kunnen worden gedeeld of optimaal kunnen worden benut op het moment dat dat nodig is.

Krijg meer werk gedaan

Wanneer u de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste mensen krijgt, krijgt u uiteindelijk meer gedaan. Toegepaste intelligentie kan u snel van de informatie voorzien die u nodig hebt om uw beste werk uit te voeren.

Analyse verbeteren

Toegepaste intelligentie dringt dieper in de inhoud door. Optimale effectiviteit vereist het elimineren van gegevenssilo's en het doorzoeken van gestructureerde en ongestructureerde gegevens of het maken van correlaties daartussen.

Toegankelijkheid vergroten

Inzicht en productiviteit van zoeken gaan hand in hand met toegankelijkheid. Een organisatie heeft bijna altijd toegang nodig tot best practices en kennisuitwisseling, zodat zoekresultaten en inzichten eenvoudig kunnen worden gedeeld of optimaal kunnen worden benut op het moment dat dat nodig is.

Dit zijn de klanten die deze voordelen al ervaren

Royal IHC logo
BAM logo
Sulzer logo
Howden logo

Insights in business barrières

Zoals bij elke business innovatie waarbij technologie het middel is om dit te kunnen versnellen, komen we vaak barrières tegen die afleiden van de focus die gevraagd wordt. Barrières zijn over het algemeen van technische aard, doordat het nog steeds wordt gezien als een technische implementatie. Toch zien we ook barrières van zakelijke aard. Wij willen deze inzichten uit onze ervaring met u delen.

Voor de volledigheid noemen we hier de belangrijkste barrières die wij bij organisaties tegenkomen die de impact van een succesvolle Document Intelligentie-implementatie in de weg staan:

  • Foutvermindering
  • Procesoptimalisatie
  • Relevantie
  • Kennisborging

Foutvermindering

Verschillen in soortgelijke documenten zijn niet inzichtelijk door het ontbreken van “complex change tracking”. Door de meest actuele informatie voor handen te hebben, inclusief het inzichtelijk krijgen van veranderingen, daalt het aantal fouten. In een groot volume aan documenten zitten veelal verborgen details. Automatische detailanalyse op basis van expertkennis vermindert het risico op fouten. Doordat er meer tijd beschikbaar komt voor informatieanalyse wordt er minder gewerkt vanuit assumpties.

Procesoptimalisatie

Binnen een organisatie werken velen aan de hand van een eigen proces, vanuit hun kennisgebied. Hierdoor ontstaat er weinig tot geen uniforme structuur. Door overtollige, foutgevoelige of handmatige processen te automatiseren en de data te centraliseren, ontstaat er een procesvereenvoudiging en datacentralisatie die deze fragmentatie van proces en kennis tegengaan. Papieren/handgeschreven documenten worden niet meegenomen in het zoekproces. Door het digitaliseren van papieren archieven en kennis ontstaat er een verbetering van het proces en wordt veel redundant werk voorkomen. Effectief en granulair filteren van informatie is niet of slechts beperkt mogelijk. Door sneller en gerichter tot de benodigde informatie te komen, wordt het werkproces efficiënter gemaakt. Ongestructureerde informatie kwalificeren en effectief doorzoekbaar maken, stelt ons in staat om de kloof tussen variaties in gebruikerstaal en probleembeschrijvingen te overbruggen. Gestructureerde gegevens van bekende problemen worden gecorreleerd met ongestructureerde gegevens zoals kennisdocumenten. Dit realiseert een consolidatie van kennisbanken om uiteindelijk een holistisch overzicht te bieden en toekomstige versnippering te voorkomen of te verminderen. Dit geeft een snel, nauwkeurig en beknopt resultaat op basis waarvan u kunt beslissen welke informatie relevant is.

Relevantie

Niet alle zoekresultaten zijn even relevant. Door de zoekmogelijkheden te verbeteren en te verbreden, ontstaat er een zoekprocesverbetering. Er is meer mogelijk in het zoekproces, waarmee de relevantie van de zoekresultaten verbeterd wordt en de mogelijkheid tot het vinden van nieuwe typen informatie ontstaat.

Kennisborging

Er zijn nooit genoeg experts aanwezig om de juiste data te analyseren. Door digitale kennisborging ontstaat er analysestandaardisatie voor elke gebruiker op basis van de gedigitaliseerde expertkennis. Met cognitive search brengt u de ervaringen van een senior ingenieur over naar junior ingenieurs en zorgt u voor een veilige kennisbasis voor de toekomst van uw organisatie. Momenteel is het hergebruiken en borgen van historische kennis veelal niet tot nauwelijks mogelijk. Door deze historische data/kennis te kunnen gebruiken bij hedendaagse beslissingen, ontstaat er een vermindering in redundant werk en een verbetering van de kwaliteit van de beslissingen.

Als organisaties deze barrières kunnen overwinnen, levert dit  business waarde (impact) op. Zie hieronder succesvolle document intelligentie implementaties bij diverse organisaties die impact hebben gerealiseerd binnen hun business case dankzij de verkregen insights door de inzet van document intelligentie.

Gerelateerde producten

Meer informatie?

Laat het ons weten!

Stuur een mail Maak een connectie
John Koot - Sales and Marketing Director - OrangeNXT