Als Microsoft-partner in Nederland delen we de wereldwijde visie van Microsoft om iedereen en elke organisatie ter wereld de mogelijkheid te bieden meer te bereiken. Door ondertekening van deze partnerbelofte verklaart OrangeNXT Microsoft te steunen in haar streven om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren.

De Microsoft Partner Pledge is een intentieverklaring om samen met Microsoft technologie als positieve kracht in te zetten. Wij sluiten ons bij dit initiatief aan en zullen ons ontwikkelen tot ambassadeurs voor de vier pijlers waarop deze belofte is gestoeld: digitale vaardigheden, verantwoorde en ethische AI, een diverse en inclusieve technologiesector en een ecologisch duurzame toekomst voor onze planeet.

De wereld om ons heen verandert snel, en de digitale transformatie heeft grote gevolgen voor de manier waarop we leven en zakendoen. Als aanbieder van technologiediensten is OrangeNXT zich terdege bewust van haar maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen staat onze doelstelling centraal: om door middel van innovatieve ideeën, duurzame oplossingen en een inclusief personeelsbestand de wereld elke dag een stukje slimmer te maken. Door deze belofte te ondertekenen, dragen wij ons steentje bij en hopen we samen met Microsoft een positieve impact op de samenleving te hebben.

Heeft u vragen?

Laat het ons weten!

Stuur een mail Maak een connectie
John Koot - Sales and Marketing Director - OrangeNXT