Gezicht gemaakt met AI
Verhaal

De waarde van een door data en AI gestuurde organisatie (2/3)

  • 11 mei 2021
  • 10 min

In deze blogserie van 3 blogs wordt de waarde uitgelicht van het bouwen van een Data & AI gedreven organisatie en hoe dit nu en in de toekomst echt een verschil voor u kan maken. In de vorige blog hebben we het gehad over de voordelen van AI in uw bedrijf en de verschillende dimensies van door Data & AI aangedreven organisaties. In deze blog gaan we in op de rol van data en AI in uw organisatie.

We moeten heel duidelijk en streng zijn om ervoor te zorgen dat ons AI-werk op de bedrijfsactiviteiten is afgestemd en is verankerd in een bedrijfsstrategie en een uitvoeringsplan, om zo een positieve transformatie binnen het bedrijf op gang te brengen. Dit houdt in dat we niet alleen over de kunstmatige intelligentie nadenken, maar ook over de veranderingen die deze met zich meebrengt voor het bedrijfsproces, de werknemers en de ondersteunende technologiesystemen. We laten mensen en de organisatie in feite anders aankijken tegen de rol van AI in ons bedrijf. Dit houdt in dat we de grens verleggen tussen wat de computer of machine het beste kan doen en wat mensen het beste kunnen doen. En wanneer je die grens verlegt, moet je je processen bijstellen.  Je moet je medewerkers op een andere manier gaan opleiden en motiveren en je technologiesystemen moeten het bedrijf en je klanten op een andere manier gaan ondersteunen.

Wat we dus eigenlijk met kunstmatige intelligentie proberen te doen, is de bedrijfsresultaten verbeteren. Dit doen we door te bepalen waar de grens ligt tussen wat de computer het beste kan doen en wat mensen het beste kunnen doen. Dat is het moment waarop je de mensen en de computer optimaal met elkaar laat samenwerken om de best mogelijke resultaten voor het bedrijf te realiseren. De afstemming van strategische vereisten, de mogelijkheden van data en AI, en de motivatie van medewerkers zijn bepalend voor de waarde van data en AI.

Data & AI-gerede cultuur

Uiteindelijk zijn de bedrijven die het meeste succes met data en AI boeken, de bedrijven die zich niet alleen richten op gebruiksscenario's die aansluiten op de strategische doelen van het bedrijf, maar die de technische oplossing ook afstemmen op de vaardigheden en mogelijkheden die binnen het volwassenheidsniveau van hun eigen organisatie passen. Na strategische duidelijkheid is er nog een andere belangrijke les die draait om het cultiveren van de juiste mentaliteit en hoe essentieel dat is om succes met data en AI te boeken. Bedrijven die aangaven de meeste waarde uit data en AI te halen, hebben veel meer prioriteit gegeven aan communicatie, innovatie, autonomie van werknemers en training dan bedrijven die moeite hebben om waarde uit hun data- en AI-projecten te halen. 

Bij het creëren van wat ik een 'data- en AI-gerede cultuur' noem, zijn er vier factoren die een belangrijke rol spelen:

  • Ten eerste moeten organisaties datagestuurde organisaties zijn, wat betekent dat ze alle data – ongeacht waar die data zich bevinden – bij de besluitvorming moeten kunnen betrekken. Ook moeten ze de mogelijkheid hebben om in real time toegang tot die data in de organisatie te krijgen, zodat ze op ongekende schaal en ongekend snel beslissingen kunnen nemen.

  • Ten tweede gaat het erom dat alle werknemers kunnen deelnemen, ideeën kunnen aandragen en vragen kunnen stellen, zodat elke laag van de organisatie vertegenwoordigd is. Een dergelijke inclusieve aanpak leidt tot meer diverse ideeën, betere oplossingen en sterker gemotiveerde werknemers.

  • Ten derde hebben leiders een verplichting ten aanzien van het verantwoord implementeren van data en AI en het creëren van een verantwoorde benadering van data en AI waarbij rekening wordt gehouden met de ethische aspecten van data en AI.

  • Als laatste is het enorm belangrijk dat deze mentaliteit doordringt tot elk niveau van de organisatie, ook naar de leiding op het hoogste niveau, omdat deze mentaliteit moet worden verankerd in de manier waarop beslissingen worden genomen en medewerkers worden beheerd en beloond.

Vertrouwen verdienen

Het is deze combinatie van een culturele transformatie en de invoering van technologie die een versterkend effect heeft. Ik besef me dat het haast belangrijker was om de benodigde cultuurverandering in de organisatie tot stand te brengen dan om de zakelijke problemen in kaart te brengen die we probeerden op te lossen, want het enige wat we eigenlijk echt nodig hadden, was een gemotiveerd personeelsbestand. Niet alleen de leden van ons leiderschapsteam of degenen die daar rechtstreeks aan rapporteerden, maar iedereen, op elke laag van het team, moest het gevoel hebben dat ze door hun invoering van de technologie zouden worden beloond en gewaardeerd vanwege de resultaten die ze daarmee konden behalen. Vervolgens konden we alle teams de mogelijkheid geven om hun eigen doelen kiezen. Net als de cultuur is verantwoordelijkheid essentieel voor een succesvolle invoering van data en AI.

Innovatie op het gebied van data en AI moet worden ontwikkeld op een manier die vertrouwen verdient. Verantwoordelijke innovatie begint met het vaststellen van beginselen waarin je intenties, waarden en doelen tot uitdrukking komen – in feite de cultuur van je organisatie. En om deze beginselen ten uitvoer te brengen, moeten ze worden vertaald in en uitgroeien tot praktijken om de gehele data- en AI-levenscyclus in elk ontwikkelingsstadium te kunnen beheren. Daarnaast is een bestuursmodel nodig waarmee verantwoorde AI in alle functies van de organisatie wordt geoperationaliseerd.

Stay tuned

In deel 3 en laatste deel van deze blogserie gaan we in op de Data & AI Chasm. Blijf op de hoogte en leer meer!

Related products

Vragen?

Let's have a chat

Stuur een mail Maak een connectie
John Koot - Sales and Marketing Director - OrangeNXT