Bunnik, 3 maart 2021 – TROEF, het consortium van tien toonaangevende Nederlandse bedrijven en instellingen dat de energietransitie in Nederland wil versnellen, is gestart met het opzetten van energiegemeenschappen. Het streven is om de participanten in deze gemeenschappen meer rendement te bieden op energiemaatregelen en daarnaast inzicht te geven in de herkomst van duurzame energie. In verschillende living labs heeft TROEF aangetoond dat samenwerken in een energiegemeenschap loont. Een belangrijke stimulans voor de betrokken partijen is dat RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) recent bekend heeft gemaakt TROEF een MOOI-subsidie toe te kennen.

TROEF heeft een energie-ecosysteem ontwikkeld waarmee duurzame energie transparant en optimaal kan worden uitgewisseld tussen kantoren, woningen, voertuigen en gebieden, met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot als gevolg. Voor het verbinden van verschillende ‘slimme eilandjes’ benut TROEF de mogelijkheden van het ‘Internet of Energy’, dat in belangrijke mate de route naar het energiesysteem van de toekomst vormt. Door de beschikbare data en kennis van gebouwen slim en effectief te benutten, kunnen gebouweigenaren zelf energie inkopen en energie en CO2-rechten uitwisselen met andere gebouwen. Dit sluit aan op het streven van TROEF om kosten voor gebouweigenaren te verlagen en het rendement op duurzame investeringen te vergroten. Enkele concrete doelstellingen zijn het verbeteren van het rendement van duurzame maatregelen met dertig procent, reductie van de energiekosten van twintig procent en het verminderen van de investeringsbehoefte van het energienetwerk met dertig procent. Het uiteindelijke doel is de realisatie van aantoonbaar CO2-neutrale gebouwde omgevingen.

Grootschalige energiegemeenschappen animatie

Grootschalige energiegemeenschappen

TROEF zet in op de ontwikkeling van grootschalige energiegemeenschappen in de overtuiging dat samenwerking de sleutel is tot het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. 

Het living lab dat is opgezet voor meerdere kantoren van BAM in Bunnik heeft aangetoond dat energie- en systeemoptimalisaties gebouwspecifiek zijn toe te passen en dat dit leidt tot verlaging van de CO2-footprint. Daar komt bij dat een actieve rol van gebruikers leidt tot een hoger rendement op energiegebruik. Deze eerste ervaringen zijn in lijn met de doelstellingen van TROEF: het optimaal benutten van energie in een gezond gebouw, het aantoonbaar maken van de herkomst van energie en het verlagen van de barrières voor gebruikers om te profiteren van het delen van energie.

Subsidie RVO

RVO heeft recent TROEF een MOOI-subsidie toegekend van € 4,1 miljoen. Dit is een belangrijke stimulans voor de tien participanten in het consortium. Dennis van Goch, programmamanager TROEF: 'De steun van RVO is een bevestiging van onze ambitie, visie en missie om Nederland 'Paris proof' te maken. We zijn bovenal trots om samen te werken met de partijen die het verschil kunnen maken. Actieve gebouwen en verbonden energiegemeenschappen vormen de sleutel om te komen tot een gezonde en duurzame gebouwde omgeving.'

Profiel TROEF

TROEF staat voor transparant reduceren van CO2, optimaliseren van energiestromen en flexibiliteit. Het programma is gestart met de ambitie om te komen tot CO2 neutrale energiegemeenschappen. Dit doen we op basis van een nieuwe, integrale aanpak waarin we gebruikers belonen voor actieve deelname aan de energiegemeenschap op basis van innovatieve data-gedreven diensten. Daarmee realiseren we een aantoonbaar lagere footprint, reduceren we kosten voor de energietransitie en dragen we bij aan het bouwen van het internet-of-energy. De TROEF partners werken aan het realiseren van innovatieve pilots, het verbinden van klanten en het opschalen van oplossingen. TROEF wordt gevormd door AM, BAM, Entrnce International, Hogeschool Utrecht, KPN, NEN, OrangeNXT, Stedin Netbeheer, Technische Universiteit Eindhoven en Tymlez.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Stuur een mail Maak een connectie
Huub van der Linden