Met het vijfjarig project ‘BZO Community-flex’ heeft een consortium van projectpartners onderzoek gedaan naar het gebruik van flexibiliteit in processen en apparaten bij MKB-bedrijven. Door praktijkonderzoek op Bedrijventerrein Zuidoost in Groningen, in het bijzonder op de Wasaweg, konden grote hoeveelheden duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk worden “geparkeerd”. Samenwerking bleek één van de benodigde factoren tot succesvolle flexibiliteit.

Met de introductie van duurzame opwek van elektriciteit met zon en wind lopen consumptie en productie vrijwel nooit meer gelijk op. Hierdoor is op enig moment te veel of te weinig elektriciteit beschikbaar. De onbalans zorgt voor extra inzet van fossiele centrales of juist afschakeling van duurzame productie. Als processen of apparaten (bijv. de airconditioning) flexibel en gestuurd aan- en uitgezet kunnen worden (ook wel flex genoemd), kan de onbalans op het elektriciteitsnetwerk (gedeeltelijk) opgevangen worden. Doordat flex onbalans opvangt, heeft dit een financiële waarde. Een vraag die is beantwoord met dit project, is: hoe kunnen we deze flexibiliteit nu ontsluiten?

BZO Community-flex

BZO Community-flex

Naar het ontsluiten van flex in industrie en bij huishoudens is in de afgelopen 10-20 jaar veel onderzoek gedaan. Ten tijde van de opstart van ‘BZO Community-flex’ ontstond echter nieuwsgierigheid naar het flexpotentieel bij het MKB-segment op bestaande (stedelijke) bedrijventerreinen.

Tijdens dit project is onderzocht waar en op welke manier flex ontsloten kan worden in deze sector en of dit financieel aantrekkelijk is. De combinatie van theoretische en praktijkonderzoeken heeft antwoorden gegeven op deze vragen. Door het energieverbruik van bedrijfsprocessen te sturen en met deze ruimte te handelen op de markt is inzicht verkregen in de flexpotentie van MKB-bedrijven. Bovendien is uit het doorrekenen van drie virtuele scenario’s van flexbronnen gebleken dat de meest interessante variant voor klein- en grootverbruikers verschilt.

Flexibiliteit

Met dit project wilde het consortium de positieve resultaten van flexibiliteit aantonen, namelijk een betere afstemming van vraag en aanbod in elektriciteit. Daarmee levert flexibiliteit ook een geldelijk voordeel op voor verschillende ketenpartijen. Binnen het onderzoek is gefocust op het collectief en onderling beschikbaar stellen van aanwezige flexibiliteit in diverse processen en apparaten bij MBK in hetzelfde geografische gebied met behulp van slimme technologie.

Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdrages vanuit de projectpartners, Gemeente Groningen, Het Fonds en de Topsector Energie.

Download

De samenvatting van het proces en de resultaten van het project "BZO community-flex" lees je hier!

Project 'BZO Community-flex'

Vragen?

Laat het ons weten!

Stuur een mail Maak een connectie
Huub van der Linden